દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

ભૂતકાળને બદલી શકતા નથી પરંતુ ભવિષ્ય તમારા હાથમાં છે #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભૂતકાળને બદલી શકતા નથી પરંતુ ભવિષ્ય તમારા હાથમાં છે #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભૂતકાળને બદલી શકતા નથી પરંતુ ભવિષ્ય તમારા હાથમાં છે #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

પથ્થર બનીને ઠેસ પહોંચાડવા કરતાં આવો એક બીજાને પગથિયું બનીને ઠેઠ સુધી પહોંચાડીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પથ્થર બનીને ઠેસ પહોંચાડવા કરતાં આવો એક બીજાને પગથિયું બનીને ઠેઠ સુધી પહોંચાડીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પથ્થર બનીને ઠેસ પહોંચાડવા કરતાં આવો એક બીજાને પગથિયું બનીને ઠેઠ સુધી પહોંચાડીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

સવારનો ધુમ્મસ પણ એ શીખવાડે છે કે, બહુઆગળ નું જોવું પણ નક્કામું છે. ધીમે ધીમે આગળ વધતા રહો રસ્તા આપોઆપ ખુલ્લા થઇ જશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સવારનો ધુમ્મસ પણ એ શીખવાડે છે કે, બહુઆગળ નું જોવું પણ નક્કામું છે. ધીમે ધીમે આગળ વધતા રહો રસ્તા આપોઆપ ખુલ્લા થઇ જશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સવારનો ધુમ્મસ પણ એ શીખવાડે છે કે, બહુઆગળ નું જોવું પણ નક્કામું છે. ધીમે ધીમે આગળ વધતા રહો રસ્તા આપોઆપ ખુલ્લા થઇ જશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

પોતાની પ્રગતિ પાછળ એટલા વ્યસ્થ રહો, કે બીજાની નબળાઈઓ જોવાનો સમય જ ના રહે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પોતાની પ્રગતિ પાછળ એટલા વ્યસ્થ રહો, કે બીજાની નબળાઈઓ જોવાનો સમય જ ના રહે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પોતાની પ્રગતિ પાછળ એટલા વ્યસ્થ રહો, કે બીજાની નબળાઈઓ જોવાનો સમય જ ના રહે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

રાધનપુર વિધાનસભા મત વિસ્તારના રૂ.૨૦.૮૩ કરોડના વિવિધ રસ્તાઓ મંજુર. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુર વિધાનસભા મત વિસ્તારના રૂ.૨૦.૮૩ કરોડના વિવિધ રસ્તાઓ મંજુર. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુર વિધાનસભા મત વિસ્તારના રૂ.૨૦.૮૩ કરોડના વિવિધ રસ્તાઓ મંજુર. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

કોઈએ ગૌતમ બુદ્ધ ને પૂછ્યું કે, "તમે બહુ મોટા વિદ્ધવાન છો, તો પણ નીચે બેસો છો? તો ગૌતમ બુદ્ધ એ બહુજ સુંદર જવાબ આપ્યો કે નીચે બેસવાવાળો વ્યક્તિ ક્યારેય પડતો નથી" #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈએ ગૌતમ બુદ્ધ ને પૂછ્યું કે, "તમે બહુ મોટા વિદ્ધવાન છો, તો પણ નીચે બેસો છો? તો ગૌતમ બુદ્ધ એ બહુજ સુંદર જવાબ આપ્યો કે નીચે બેસવાવાળો વ્યક્તિ ક્યારેય પડતો નથી" #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈએ ગૌતમ બુદ્ધ ને પૂછ્યું કે, "તમે બહુ મોટા વિદ્ધવાન છો, તો પણ નીચે બેસો છો? તો ગૌતમ બુદ્ધ એ બહુજ સુંદર જવાબ આપ્યો કે નીચે બેસવાવાળો વ્યક્તિ ક્યારેય પડતો નથી" #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

આજથી શરૂ થતા આદ્ય શક્તિના પાવન પર્વ નવરાત્રીની આપ સહુને હાર્દિક શુભ કામના #HappyNavratri #Navratri2020 #NavratriWishes #ShubhNavratri #Navratri #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજથી શરૂ થતા આદ્ય શક્તિના પાવન પર્વ નવરાત્રીની આપ સહુને હાર્દિક શુભ કામના #HappyNavratri #Navratri2020 #NavratriWishes #ShubhNavratri #Navratri #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજથી શરૂ થતા આદ્ય શક્તિના પાવન પર્વ નવરાત્રીની આપ સહુને હાર્દિક શુભ કામના #HappyNavratri #Navratri2020 #NavratriWishes #ShubhNavratri #Navratri #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

લીંબડી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી માં કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી ચેતનભાઈ ખાચર ના ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા સમયે ઉપસ્થિત રહી. લીંબડી વિધાનસભા મત વિસ્તારના લોકોને કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી ચેતનભાઈ ખાચર ને વિજયી બનાવવા નમ્ર અપીલ કરી . #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

લીંબડી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી માં કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી ચેતનભાઈ ખાચર ના ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા સમયે ઉપસ્થિત રહી. લીંબડી વિધાનસભા મત વિસ્તારના લોકોને કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી ચેતનભાઈ ખાચર ને વિજયી બનાવવા નમ્ર અપીલ કરી . #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

લીંબડી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી માં કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી ચેતનભાઈ ખાચર ના ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા સમયે ઉપસ્થિત રહી. લીંબડી વિધાનસભા મત વિસ્તારના લોકોને કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી ચેતનભાઈ ખાચર ને વિજયી બનાવવા નમ્ર અપીલ કરી . #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

અમે તમને બધાને આ વિશ્વ ખોરાક દિવસની શુભેચ્છાઓ આપીએ છીએ, સ્વસ્થ રહો ખુશ રહો #WorldFoodDay #WorldFoodDay2020 #FoodDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અમે તમને બધાને આ વિશ્વ ખોરાક દિવસની શુભેચ્છાઓ આપીએ છીએ, સ્વસ્થ રહો ખુશ રહો #WorldFoodDay #WorldFoodDay2020 #FoodDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અમે તમને બધાને આ વિશ્વ ખોરાક દિવસની શુભેચ્છાઓ આપીએ છીએ, સ્વસ્થ રહો ખુશ રહો #WorldFoodDay #WorldFoodDay2020 #FoodDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

મુશ્કેલી વગરનું જીવન મેળવવા ક્યારેય પ્રાર્થના ના કરો. પણ દરેક મુશ્કેલીઓને પહોંચી વળવાની તાકાત મળે એ માટે પ્રાર્થના કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મુશ્કેલી વગરનું જીવન મેળવવા ક્યારેય પ્રાર્થના ના કરો. પણ દરેક મુશ્કેલીઓને પહોંચી વળવાની તાકાત મળે એ માટે પ્રાર્થના કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મુશ્કેલી વગરનું જીવન મેળવવા ક્યારેય પ્રાર્થના ના કરો. પણ દરેક મુશ્કેલીઓને પહોંચી વળવાની તાકાત મળે એ માટે પ્રાર્થના કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

લોકોની ટીકાઓથી આપણો માર્ગ ના બદલાય કારણ કે સફળતા શરમથી નહિ સાહસથી જ મળે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

લોકોની ટીકાઓથી આપણો માર્ગ ના બદલાય કારણ કે સફળતા શરમથી નહિ સાહસથી જ મળે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

લોકોની ટીકાઓથી આપણો માર્ગ ના બદલાય કારણ કે સફળતા શરમથી નહિ સાહસથી જ મળે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

દરેક વખતે જીતનો આગ્રહ ના રાખવો, કોઈકની ખુશી માટેની હાર પણ ક્યારેક બહુ આનંદદાયક હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દરેક વખતે જીતનો આગ્રહ ના રાખવો, કોઈકની ખુશી માટેની હાર પણ ક્યારેક બહુ આનંદદાયક હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દરેક વખતે જીતનો આગ્રહ ના રાખવો, કોઈકની ખુશી માટેની હાર પણ ક્યારેક બહુ આનંદદાયક હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More