દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

સમય રોજ દરેકને કોરો ચેક આપે છે, અને આપણે આળસમાં જ રકમ ઓછી ભરીએ છીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમય રોજ દરેકને કોરો ચેક આપે છે, અને આપણે આળસમાં જ રકમ ઓછી ભરીએ છીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમય રોજ દરેકને કોરો ચેક આપે છે, અને આપણે આળસમાં જ રકમ ઓછી ભરીએ છીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

મોઢું મીઠું કરાવી બેની, લે પહેલા ઓવારણાં આશિષ એવા દે કે, પૂરા સપના થાય ઘણા #Rakshabandhan2020 #Rakhi2020 #Rakhi #Rakshabandhan #HappyRakshabandhan #IndianFestivals #Celebrations #Festivities #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મોઢું મીઠું કરાવી બેની, લે પહેલા ઓવારણાં આશિષ એવા દે કે, પૂરા સપના થાય ઘણા #Rakshabandhan2020 #Rakhi2020 #Rakhi #Rakshabandhan #HappyRakshabandhan #IndianFestivals #Celebrations #Festivities #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મોઢું મીઠું કરાવી બેની, લે પહેલા ઓવારણાં આશિષ એવા દે કે, પૂરા સપના થાય ઘણા #Rakshabandhan2020 #Rakhi2020 #Rakhi #Rakshabandhan #HappyRakshabandhan #IndianFestivals #Celebrations #Festivities #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

મિત્રતા ના વાર-તહેવાર ના હોય જ્યાં મિત્ર મળે એજ સ્થળ અને સમય તહેવાર હોય છે. #FriendshipDay #FriendshipDay2020 #HappyFriendshipDay #Friends #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મિત્રતા ના વાર-તહેવાર ના હોય જ્યાં મિત્ર મળે એજ સ્થળ અને સમય તહેવાર હોય છે. #FriendshipDay #FriendshipDay2020 #HappyFriendshipDay #Friends #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મિત્રતા ના વાર-તહેવાર ના હોય જ્યાં મિત્ર મળે એજ સ્થળ અને સમય તહેવાર હોય છે. #FriendshipDay #FriendshipDay2020 #HappyFriendshipDay #Friends #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

અલ્લાહ દરેકને જીવનમાં સફળતા અને સમૃદ્ધિ આપે.સર્વે મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદ મુબારક. #EidMubarak #EidAlAdha #EidAdhaMubarak #EidAlAdha2020 #BlessedEid #HappyEid #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અલ્લાહ દરેકને જીવનમાં સફળતા અને સમૃદ્ધિ આપે.સર્વે મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદ મુબારક. #EidMubarak #EidAlAdha #EidAdhaMubarak #EidAlAdha2020 #BlessedEid #HappyEid #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અલ્લાહ દરેકને જીવનમાં સફળતા અને સમૃદ્ધિ આપે.સર્વે મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદ મુબારક. #EidMubarak #EidAlAdha #EidAdhaMubarak #EidAlAdha2020 #BlessedEid #HappyEid #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

પુસ્તકનું મૂલ્ય રત્ન કરતા પણ અધિક છે. રત્ન બહાર ની ચમક બતાવે છે, જયારે પુસ્તક અંતઃકરણ ને ઉજ્વળ કરે છે. -મહાત્મા ગાંધી #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પુસ્તકનું મૂલ્ય રત્ન કરતા પણ અધિક છે. રત્ન બહાર ની ચમક બતાવે છે, જયારે પુસ્તક અંતઃકરણ ને ઉજ્વળ કરે છે. -મહાત્મા ગાંધી #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પુસ્તકનું મૂલ્ય રત્ન કરતા પણ અધિક છે. રત્ન બહાર ની ચમક બતાવે છે, જયારે પુસ્તક અંતઃકરણ ને ઉજ્વળ કરે છે. -મહાત્મા ગાંધી #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

જે વાત ખૂબ કહેવાથી સમજાતી નથી તે વાત માત્ર મૌન સમજાઈ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જે વાત ખૂબ કહેવાથી સમજાતી નથી તે વાત માત્ર મૌન સમજાઈ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જે વાત ખૂબ કહેવાથી સમજાતી નથી તે વાત માત્ર મૌન સમજાઈ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

આ દિવસે આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘના સંરક્ષણ માટે સંકલ્પ કરીએ વૈશ્વિક ઝુંબેશમાં ફાળો આપીએ. #InternationalTigerDay #InternationalTigerDay2020 #TigerDay #SaveTheTiger #Tigers #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ દિવસે આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘના સંરક્ષણ માટે સંકલ્પ કરીએ વૈશ્વિક ઝુંબેશમાં ફાળો આપીએ. #InternationalTigerDay #InternationalTigerDay2020 #TigerDay #SaveTheTiger #Tigers #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ દિવસે આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘના સંરક્ષણ માટે સંકલ્પ કરીએ વૈશ્વિક ઝુંબેશમાં ફાળો આપીએ. #InternationalTigerDay #InternationalTigerDay2020 #TigerDay #SaveTheTiger #Tigers #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમનું પાલન કરીએ અને સમાજને મદદ રૂપ થઇએ. #SocialDistance #COVID19 #MaskUp #WashHands #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમનું પાલન કરીએ અને સમાજને મદદ રૂપ થઇએ. #SocialDistance #COVID19 #MaskUp #WashHands #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમનું પાલન કરીએ અને સમાજને મદદ રૂપ થઇએ. #SocialDistance #COVID19 #MaskUp #WashHands #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ અને ભારત રત્નથી સન્માનિત મિસાઈલ-મેનને પુણ્યતિથિ નિમિતે કોટી કોટી વંદન. #APJAbdulKalamSir #DeathAnniversary #MissileManofIndia #BharatRatna #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ અને ભારત રત્નથી સન્માનિત મિસાઈલ-મેનને પુણ્યતિથિ નિમિતે કોટી કોટી વંદન. #APJAbdulKalamSir #DeathAnniversary #MissileManofIndia #BharatRatna #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ અને ભારત રત્નથી સન્માનિત મિસાઈલ-મેનને પુણ્યતિથિ નિમિતે કોટી કોટી વંદન. #APJAbdulKalamSir #DeathAnniversary #MissileManofIndia #BharatRatna #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

માનસિક રીતે મજબૂત રહીએ અને હકારાત્મક વિચારોથી કોરોનાને હરાવીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માનસિક રીતે મજબૂત રહીએ અને હકારાત્મક વિચારોથી કોરોનાને હરાવીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માનસિક રીતે મજબૂત રહીએ અને હકારાત્મક વિચારોથી કોરોનાને હરાવીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

"ઓપરેશન વિજય" માં શૌર્ય અને સાહસથી દુશ્મનનોને હંફાવી શહીદ થયેલ તમામ વીર યોદ્ધાઓને શત શત નમન. #KargilVijayDiwas #KargilVijayDiwas2020 #JaiHind #IndianArmy #RememberingKargil #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

"ઓપરેશન વિજય" માં શૌર્ય અને સાહસથી દુશ્મનનોને હંફાવી શહીદ થયેલ તમામ વીર યોદ્ધાઓને શત શત નમન. #KargilVijayDiwas #KargilVijayDiwas2020 #JaiHind #IndianArmy #RememberingKargil #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

"ઓપરેશન વિજય" માં શૌર્ય અને સાહસથી દુશ્મનનોને હંફાવી શહીદ થયેલ તમામ વીર યોદ્ધાઓને શત શત નમન. #KargilVijayDiwas #KargilVijayDiwas2020 #JaiHind #IndianArmy #RememberingKargil #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

સારા પુસ્તક અને સારા લોકો તરત નથી સમજાતા તેને વાંચવા પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સારા પુસ્તક અને સારા લોકો તરત નથી સમજાતા તેને વાંચવા પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સારા પુસ્તક અને સારા લોકો તરત નથી સમજાતા તેને વાંચવા પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More