તા.01/09/2020 ના રોજ મુ.પર તા. સાંતલપુર મુકામે જાડેજા પાળજી ભુરાજી ના દીકરા સ્વ. યુવરાજસિંહ ના બેસણામાં હાજરી આપી. અને દુઃખની ઘડી માં પરિવાજનોને સાંત્વના આપી

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.01/09/2020 ના રોજ મુ.પર તા. સાંતલપુર મુકામે જાડેજા પાળજી ભુરાજી ના દીકરા સ્વ. યુવરાજસિંહ ના બેસણામાં હાજરી આપી. અને દુઃખની ઘડી માં પરિવાજનોને સાંત્વના આપી

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.01/09/2020 ના રોજ મુ.પર તા. સાંતલપુર મુકામે જાડેજા પાળજી ભુરાજી ના દીકરા સ્વ. યુવરાજસિંહ ના બેસણામાં હાજરી આપી. અને દુઃખની ઘડી માં પરિવાજનોને સાંત્વના આપી #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0