તારીખ 04-12-2018 ને મંગળવારના રોજ શ્રી. અશોક ગહેલોતજી સાહેબના જોધપુર રાજસ્થાનના ચૂંટણી પ્રચારમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ પણ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા. જેમાં તેમની સાથે P.C.C ડેલિગેટ હમીરજી ઠાકોર, સાંતલપુર તાલુકાના કોંગ્રેસ પ્રમુખ મેહબૂબભાઈ મલેક , સાંતલપુર તાલુકાના દાત્રાણાના સરપંચ અરજનભાઇ પરમાર તેમજ હમીરભાઇ આહીર પણ તેમની ટીમ સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તારીખ 04-12-2018 ને મંગળવારના રોજ શ્રી. અશોક ગહેલોતજી સાહેબના જોધપુર રાજસ્થાનના ચૂંટણી પ્રચારમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ પણ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા. જેમાં તેમની સાથે P.C.C ડેલિગેટ હમીરજી ઠાકોર, સાંતલપુર તાલુકાના કોંગ્રેસ પ્રમુખ મેહબૂબભાઈ મલેક , સાંતલપુર તાલુકાના દાત્રાણાના સરપંચ અરજનભાઇ પરમાર તેમજ હમીરભાઇ આહીર પણ તેમની ટીમ સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તારીખ 04-12-2018 ને મંગળવારના રોજ શ્રી. અશોક ગહેલોતજી સાહેબના જોધપુર રાજસ્થાનના ચૂંટણી પ્રચારમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ પણ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા. જેમાં તેમની સાથે P.C.C ડેલિગેટ હમીરજી ઠાકોર, સાંતલપુર તાલુકાના કોંગ્રેસ પ્રમુખ મેહબૂબભાઈ મલેક , સાંતલપુર તાલુકાના દાત્રાણાના સરપંચ અરજનભાઇ પરમાર તેમજ હમીરભાઇ આહીર પણ તેમની ટીમ સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0