તા.06/09/2020 ના રોજ રાધનપુર મુકામે રોટરી કલબ ઓફ રાધનપુર- નગરપાલિકા પ્રેરિત માનવતાની દિવાલ નું ઉદ્દઘાટન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે મહેશભાઈ અદા (પ્રમુખ,નગરપાલિકા). કાનજીભાઈ પરમાર (ઉપપ્રમુખ, નગરપાલિકા) તેમજ શહેરના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો અને નગરજનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.06/09/2020 ના રોજ રાધનપુર મુકામે રોટરી કલબ ઓફ રાધનપુર- નગરપાલિકા પ્રેરિત માનવતાની દિવાલ નું ઉદ્દઘાટન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે મહેશભાઈ અદા (પ્રમુખ,નગરપાલિકા). કાનજીભાઈ પરમાર (ઉપપ્રમુખ, નગરપાલિકા) તેમજ શહેરના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો અને નગરજનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.06/09/2020 ના રોજ રાધનપુર મુકામે રોટરી કલબ ઓફ રાધનપુર- નગરપાલિકા પ્રેરિત માનવતાની દિવાલ નું ઉદ્દઘાટન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે મહેશભાઈ અદા (પ્રમુખ,નગરપાલિકા). કાનજીભાઈ પરમાર (ઉપપ્રમુખ, નગરપાલિકા) તેમજ શહેરના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો અને નગરજનો ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0