તા.07/11/2020 ના રોજ બનેશ્વર મહાદેવનું મંદિર.રાધનપુર મુકામે વાલ્મીકિ સમાજના સ્મશાન ભૂમિની દિવાલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. જેમાં મહેશભાઈ ઠકકર(પ્રમુખ,રાધનપુર નગરપાલિકા). કાનજીભાઈ પરમાર (ઉપ.પ્રમુખ.રાધનપુર નગરપાલિકા). પ.પૂ. ખોડીદાસ બાપુ. નગરપાલિકાના સદસ્યશ્રીઓ. તેમજ વાલ્મીકિ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.07/11/2020 ના રોજ બનેશ્વર મહાદેવનું મંદિર.રાધનપુર મુકામે વાલ્મીકિ સમાજના સ્મશાન ભૂમિની દિવાલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. જેમાં મહેશભાઈ ઠકકર(પ્રમુખ,રાધનપુર નગરપાલિકા). કાનજીભાઈ પરમાર (ઉપ.પ્રમુખ.રાધનપુર નગરપાલિકા). પ.પૂ. ખોડીદાસ બાપુ. નગરપાલિકાના સદસ્યશ્રીઓ. તેમજ વાલ્મીકિ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.07/11/2020 ના રોજ બનેશ્વર મહાદેવનું મંદિર.રાધનપુર મુકામે વાલ્મીકિ સમાજના સ્મશાન ભૂમિની દિવાલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. જેમાં મહેશભાઈ ઠકકર(પ્રમુખ,રાધનપુર નગરપાલિકા). કાનજીભાઈ પરમાર (ઉપ.પ્રમુખ.રાધનપુર નગરપાલિકા). પ.પૂ. ખોડીદાસ બાપુ. નગરપાલિકાના સદસ્યશ્રીઓ. તેમજ વાલ્મીકિ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0