આવનારી બોર્ડની પરીક્ષા શાંતિમય રીતે પૂર્ણ થાય અને ધોરણ 10 અને 12 ના તમામ પરીક્ષાર્થી સારા માર્ક્સ સાથે ઉતીર્ણ થાય એવી સહુને ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આવનારી બોર્ડની પરીક્ષા શાંતિમય રીતે પૂર્ણ થાય અને ધોરણ 10 અને 12 ના તમામ પરીક્ષાર્થી સારા માર્ક્સ સાથે ઉતીર્ણ થાય એવી સહુને ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આવનારી બોર્ડની પરીક્ષા શાંતિમય રીતે પૂર્ણ થાય અને ધોરણ 10 અને 12 ના તમામ પરીક્ષાર્થી સારા માર્ક્સ સાથે ઉતીર્ણ થાય એવી સહુને ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0