ઉદ્યોગપતિઓના દેવા માફ કરતી સરકાર, ખેડૂતોના દેવા માફ નથી કરી શકતી? કોંગ્રેસની સરકાર બનતાની સાથે 10 જ દિવસમાં ખેડૂતોના દેવા માફ કરશે.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ઉદ્યોગપતિઓના દેવા માફ કરતી સરકાર,
ખેડૂતોના દેવા માફ નથી કરી શકતી?

કોંગ્રેસની સરકાર બનતાની સાથે 10 જ દિવસમાં ખેડૂતોના દેવા માફ કરશે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ઉદ્યોગપતિઓના દેવા માફ કરતી સરકાર, ખેડૂતોના દેવા માફ નથી કરી શકતી? કોંગ્રેસની સરકાર બનતાની સાથે 10 જ દિવસમાં ખેડૂતોના દેવા માફ કરશે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0