ગુજરાત 'ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેઝ' માં પાંચમાથી 10માં ક્રમે ધકેલાઈ ગયું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ગુજરાત 'ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેઝ' માં પાંચમાથી 10માં ક્રમે ધકેલાઈ ગયું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગુજરાત 'ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેઝ' માં પાંચમાથી 10માં ક્રમે ધકેલાઈ ગયું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0