રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇનો સમી તાલુકાના ગામોનો તા.10/09/2020 ગુરુવારનો લોકસંપર્ક કાર્યક્રમ..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇનો સમી તાલુકાના ગામોનો તા.10/09/2020 ગુરુવારનો લોકસંપર્ક કાર્યક્રમ..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇનો સમી તાલુકાના ગામોનો તા.10/09/2020 ગુરુવારનો લોકસંપર્ક કાર્યક્રમ.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0