દેશની જનતા એ ફરી પુરવાર કર્યું છે. સહનશીલતાને બાજુ પર મૂકી સહુ કોઈનો સાચો નિર્ણય. એક્ઝિટ પોલમાં દેખાતા આંકડા દેખાવના નથી એ ચોક્કસ 11 તારીખે પુરવાર થશે. ધીરજ રાખો સત્તા પણ બદલાશે સમય સાથે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશની જનતા એ ફરી પુરવાર કર્યું છે. સહનશીલતાને બાજુ પર મૂકી સહુ કોઈનો સાચો નિર્ણય. એક્ઝિટ પોલમાં દેખાતા આંકડા દેખાવના નથી એ ચોક્કસ 11 તારીખે પુરવાર થશે. ધીરજ રાખો સત્તા પણ બદલાશે સમય સાથે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશની જનતા એ ફરી પુરવાર કર્યું છે. સહનશીલતાને બાજુ પર મૂકી સહુ કોઈનો સાચો નિર્ણય. એક્ઝિટ પોલમાં દેખાતા આંકડા દેખાવના નથી એ ચોક્કસ 11 તારીખે પુરવાર થશે. ધીરજ રાખો સત્તા પણ બદલાશે સમય સાથે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0