તા.11/04/2019 ના રોજ પાટણ લોકસભા ચુંટણી અંતર્ગત રાધનપુર તાલુકાના અરજણસર મુકામે સીનાડ જિલ્લા પંચાયત સીટની સભા યોજાઇ. જેમાં પાટણ લોકસભા કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી. જગદીશભાઈ ઠાકોર, શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ તેમજ જિલ્લા પંચાયત સીટના આગેવાનો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.11/04/2019 ના રોજ પાટણ લોકસભા ચુંટણી અંતર્ગત રાધનપુર તાલુકાના અરજણસર મુકામે સીનાડ જિલ્લા પંચાયત સીટની સભા યોજાઇ. જેમાં પાટણ લોકસભા કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી. જગદીશભાઈ ઠાકોર, શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ તેમજ જિલ્લા પંચાયત સીટના આગેવાનો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.11/04/2019 ના રોજ પાટણ લોકસભા ચુંટણી અંતર્ગત રાધનપુર તાલુકાના અરજણસર મુકામે સીનાડ જિલ્લા પંચાયત સીટની સભા યોજાઇ. જેમાં પાટણ લોકસભા કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી. જગદીશભાઈ ઠાકોર, શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ તેમજ જિલ્લા પંચાયત સીટના આગેવાનો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0