ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના 135 માં સ્થાપના દિવસ ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના 135 માં સ્થાપના દિવસ ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના 135 માં સ્થાપના દિવસ ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0