ચૂંટણીની તારીખ વધુ ને વધુ નજીક આવી રહી છે અને દિવસે ને દિવસે અમે પણ ગમે ગામ ફરી રહ્યા છીએ જેથી જાગૃતકતા આવે અને કોંગ્રેસને સરળતાથી વિજયી બનાવી શકાય. તો નોંધો સાંતલપુર તાલુકાના આ ગામડાઓનો કાર્યક્રમ અને જોડાવ 14 તારીખે અમારી સાથે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ચૂંટણીની તારીખ વધુ ને વધુ નજીક આવી રહી છે અને દિવસે ને દિવસે અમે પણ ગમે ગામ ફરી રહ્યા છીએ જેથી જાગૃતકતા આવે અને કોંગ્રેસને સરળતાથી વિજયી બનાવી શકાય. તો નોંધો સાંતલપુર તાલુકાના આ ગામડાઓનો કાર્યક્રમ અને જોડાવ 14 તારીખે અમારી સાથે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચૂંટણીની તારીખ વધુ ને વધુ નજીક આવી રહી છે અને દિવસે ને દિવસે અમે પણ ગમે ગામ ફરી રહ્યા છીએ જેથી જાગૃતકતા આવે અને કોંગ્રેસને સરળતાથી વિજયી બનાવી શકાય. તો નોંધો સાંતલપુર તાલુકાના આ ગામડાઓનો કાર્યક્રમ અને જોડાવ 14 તારીખે અમારી સાથે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0