તા.14/12/2019 ના રોજ રામલીલા મેદાન,દિલ્હી ખાતે "ભારત બચાવો રેલી"માં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

રઘુભાઇ_દેસાઇ_ધારાસભ્યશ્રી_રાધનપુર, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  રઘુભાઇ_દેસાઇ_ધારાસભ્યશ્રી_રાધનપુર, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.14/12/2019 ના રોજ રામલીલા મેદાન,દિલ્હી ખાતે "ભારત બચાવો રેલી"માં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

#રઘુભાઇ_દેસાઇ_ધારાસભ્યશ્રી_રાધનપુર #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.14/12/2019 ના રોજ રામલીલા મેદાન,દિલ્હી ખાતે "ભારત બચાવો રેલી"માં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #રઘુભાઇ_દેસાઇ_ધારાસભ્યશ્રી_રાધનપુર #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0