15-15 લાખ લોકોના બેંક એકાઉન્ટમાં આવશે એવા જુમલા જેવા જુઠા વચનો આપતી સરકાર ના જોઈએ... બસ હવે એક જ વાત કોંગ્રેસ આવે… https://t.co/j9M28jtJjU

16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

Let's Connect

sm2p0