કાળા નાણાંની વાતો કરેલી અને કહેલું કે બધાના એકાઉન્ટમાં 15-15 લાખ રૂપિયા આવશે... તો શું આવ્યા રૂપિયા???… https://t.co/4NBVENxH6A

16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

Let's Connect

sm2p0