કાળા નાણાંની વાતો કરેલી અને કહેલું કે બધાના એકાઉન્ટમાં 15-15 લાખ રૂપિયા આવશે... તો શું આવ્યા રૂપિયા???

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

કાળા નાણાંની વાતો કરેલી અને કહેલું કે બધાના એકાઉન્ટમાં 15-15 લાખ રૂપિયા આવશે... તો શું આવ્યા રૂપિયા???

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

કાળા નાણાંની વાતો કરેલી અને કહેલું કે બધાના એકાઉન્ટમાં 15-15 લાખ રૂપિયા આવશે... તો શું આવ્યા રૂપિયા??? #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0