તારીખ 15 ઓક્ટોબરના રોજ સામી તાલુકાની મુલાકાતે નીકળવાના હોઈ, અહીં આખો કાર્યક્રમ આપ સહુ મિત્રો માટે અહીં મૂકી રહ્યાં છીએ. જુઓ, વાંચો અને આવતીકાલે હાજર રહી મતદાનની બાંહેધરી આપો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તારીખ 15 ઓક્ટોબરના રોજ સામી તાલુકાની મુલાકાતે નીકળવાના હોઈ, અહીં આખો કાર્યક્રમ આપ સહુ મિત્રો માટે અહીં મૂકી રહ્યાં છીએ. જુઓ, વાંચો અને આવતીકાલે હાજર રહી મતદાનની બાંહેધરી આપો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તારીખ 15 ઓક્ટોબરના રોજ સામી તાલુકાની મુલાકાતે નીકળવાના હોઈ, અહીં આખો કાર્યક્રમ આપ સહુ મિત્રો માટે અહીં મૂકી રહ્યાં છીએ. જુઓ, વાંચો અને આવતીકાલે હાજર રહી મતદાનની બાંહેધરી આપો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0