તા.15/03/2020 ને રવિવારના રોજ ઘાટલોડિયા-અમદાવાદ ખાતે માલધારી યુવક મંડળ દ્વારા સત્કાર સમારંભ તેમજ લોક ડાયરો યોજાયો જેમાં ઉપસ્થિત રહેવાનું થયું. આ પ્રસંગે મારી સાથે શ્રી બાબુભાઈ દેસાઇ (માજી ધારાસભ્ય શ્રી , કાંકરેજ), તેજાભાઇ દેસાઇ (ખાંભેલ) તેમજ સમાજના અગ્રણીઓ અને યુવાનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.15/03/2020 ને રવિવારના રોજ ઘાટલોડિયા-અમદાવાદ ખાતે માલધારી યુવક મંડળ દ્વારા સત્કાર સમારંભ તેમજ લોક ડાયરો યોજાયો જેમાં ઉપસ્થિત રહેવાનું થયું. આ પ્રસંગે મારી સાથે શ્રી બાબુભાઈ દેસાઇ (માજી ધારાસભ્ય શ્રી , કાંકરેજ), તેજાભાઇ દેસાઇ (ખાંભેલ) તેમજ સમાજના અગ્રણીઓ અને યુવાનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.15/03/2020 ને રવિવારના રોજ ઘાટલોડિયા-અમદાવાદ ખાતે માલધારી યુવક મંડળ દ્વારા સત્કાર સમારંભ તેમજ લોક ડાયરો યોજાયો જેમાં ઉપસ્થિત રહેવાનું થયું. આ પ્રસંગે મારી સાથે શ્રી બાબુભાઈ દેસાઇ (માજી ધારાસભ્ય શ્રી , કાંકરેજ), તેજાભાઇ દેસાઇ (ખાંભેલ) તેમજ સમાજના અગ્રણીઓ અને યુવાનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0