યા દેવી સર્વભુતેસુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમઃ તસ્યૈ. નમઃ તસ્યૈ નમઃ તસ્યૈ નમો નમઃ આજ રોજ વરાણા ગામ મુકામે શ્રી ખોડિયાર માંના સાનિધ્યમાં ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનું જન આશીર્વાદ સંમેલન માં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીભરતસિંહજી સોલંકી તથા પૂર્વ સાંસદ પાટણ શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર , ધારાસભ્ય શ્રી ડૉ. સી. જે ચાવડા, ગેનીબેન ઠાકોર ,ચંદનજી ઠાકોર ,શ્રી બળદેવજી ઠાકોર તેમજ પાટણ જિલ્લા સમિતિના પ્રમુખ શ્રી બાબુજી ઠાકોર તથા વિશાળ જનમેદની ઉપસ્થિતિ રહી હતી.

16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ, 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

યા દેવી સર્વભુતેસુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમઃ તસ્યૈ. નમઃ તસ્યૈ નમઃ તસ્યૈ નમો નમઃ

આજ રોજ વરાણા ગામ મુકામે શ્રી ખોડિયાર માંના સાનિધ્યમાં ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનું જન આશીર્વાદ સંમેલન માં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીભરતસિંહજી સોલંકી તથા પૂર્વ સાંસદ પાટણ શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર , ધારાસભ્ય શ્રી ડૉ. સી. જે ચાવડા, ગેનીબેન ઠાકોર ,ચંદનજી ઠાકોર ,શ્રી બળદેવજી ઠાકોર તેમજ પાટણ જિલ્લા સમિતિના પ્રમુખ શ્રી બાબુજી ઠાકોર તથા વિશાળ જનમેદની ઉપસ્થિતિ રહી હતી.

યા દેવી સર્વભુતેસુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમઃ તસ્યૈ. નમઃ તસ્યૈ નમઃ તસ્યૈ નમો નમઃ આજ રોજ વરાણા ગામ મુકામે શ્રી ખોડિયાર માંના સાનિધ્યમાં ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનું જન આશીર્વાદ સંમેલન માં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીભરતસિંહજી સોલંકી તથા પૂર્વ સાંસદ પાટણ શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર , ધારાસભ્ય શ્રી ડૉ. સી. જે ચાવડા, ગેનીબેન ઠાકોર ,ચંદનજી ઠાકોર ,શ્રી બળદેવજી ઠાકોર તેમજ પાટણ જિલ્લા સમિતિના પ્રમુખ શ્રી બાબુજી ઠાકોર તથા વિશાળ જનમેદની ઉપસ્થિતિ રહી હતી.

Let's Connect

sm2p0