લોટેશ્વર, જસ્દાગામ, મોતીચંદુરગામ, ખીજીયાડીયારીગામ અને મેમનાગામ માં ચૂંટણી પ્રચાર વખતે જોવા મળ્યું કે હવે બદલાવ નક્… https://t.co/FRJmGFWtE0

16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

Let's Connect

sm2p0