કોઈ એકનો જ વિકાસ નહીં પરંતુ પ્રજા સર્વેનો વિકાસ માંગે છ તે કરીને જ રહીશું. હારિજ અને ભીલવાસની પ્રજા સાથે સભા કરતા અ… https://t.co/aBUP63QVSc

16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

Let's Connect

sm2p0