16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર ભાડિયા ગામે. આપ સહુ પણ સાથે જોડાવ અને કોંગ્રેસને રાધનપુર બેઠકથી વિજયી બનાવવા કટિબદ્ધતા દર્શાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર ભાડિયા ગામે. આપ સહુ પણ સાથે જોડાવ અને કોંગ્રેસને રાધનપુર બેઠકથી વિજયી બનાવવા કટિબદ્ધતા દર્શાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર ભાડિયા ગામે. આપ સહુ પણ સાથે જોડાવ અને કોંગ્રેસને રાધનપુર બેઠકથી વિજયી બનાવવા કટિબદ્ધતા દર્શાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0