16મી વિધાનસભાની રાધનપૂરની ચૂંટણીના પ્રચાર હેતુ નવા કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

16મી વિધાનસભાની રાધનપૂરની ચૂંટણીના પ્રચાર હેતુ નવા કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

16મી વિધાનસભાની રાધનપૂરની ચૂંટણીના પ્રચાર હેતુ નવા કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0