16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર મોટાજોરાવર પુરા, માત્રોટા તથા ઝીલવાણા ગામે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર મોટાજોરાવર પુરા, માત્રોટા તથા ઝીલવાણા ગામે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર મોટાજોરાવર પુરા, માત્રોટા તથા ઝીલવાણા ગામે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0