16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0