16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર દાદર, શેરપુરા, રાણાવડા, તથા માંડવી ગામે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર દાદર, શેરપુરા, રાણાવડા, તથા માંડવી ગામે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર દાદર, શેરપુરા, રાણાવડા, તથા માંડવી ગામે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0