16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર ચારણકા, જાખૌત્રા નવા, જાખોદ્રા જુના,સાંતલપુર, કલ્યાણપુર,બકુત્રા તથા ધોકાવાડા ગામે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર ચારણકા, જાખૌત્રા નવા, જાખોદ્રા જુના,સાંતલપુર, કલ્યાણપુર,બકુત્રા તથા ધોકાવાડા ગામે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

16-રાધનપુર વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે લોકમેળાપ અને પ્રચાર ચારણકા, જાખૌત્રા નવા, જાખોદ્રા જુના,સાંતલપુર, કલ્યાણપુર,બકુત્રા તથા ધોકાવાડા ગામે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0