17- ચાણસ્મા વિધાનસભા તા.1-12-2017નો ચુંટણી પ્રવાસ... https://t.co/xCjPiNV4cj

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

17- ચાણસ્મા વિધાનસભા તા.1-12-2017નો ચુંટણી પ્રવાસ...
#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/xCjPiNV4cj

17- ચાણસ્મા વિધાનસભા તા.1-12-2017નો ચુંટણી પ્રવાસ... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/xCjPiNV4cj

Let's Connect

sm2p0