17- ચાણસ્મા વિધાનસભા તા.11-12-2017નો ચુંટણી પ્રવાસ... https://t.co/QFghggTlSF

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

17- ચાણસ્મા વિધાનસભા તા.11-12-2017નો ચુંટણી પ્રવાસ...
#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/QFghggTlSF

17- ચાણસ્મા વિધાનસભા તા.11-12-2017નો ચુંટણી પ્રવાસ... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/QFghggTlSF

Let's Connect

sm2p0