તા.17/09/2020 ના રોજ મુ. હમીરપુરા તા. સાંતલપુર મુકામે ચૌધરી સમાજના આગેવાન સ્વ. જીવરાજભાઈ જેવતભાઈ ચૌધરી ના બેસણામાં હાજરી આપી. અને દુઃખની ઘડી માં પરિવાજનોને સાંત્વના આપી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.17/09/2020 ના રોજ મુ. હમીરપુરા તા. સાંતલપુર મુકામે ચૌધરી સમાજના આગેવાન સ્વ. જીવરાજભાઈ જેવતભાઈ ચૌધરી ના બેસણામાં હાજરી આપી. અને દુઃખની ઘડી માં પરિવાજનોને સાંત્વના આપી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.17/09/2020 ના રોજ મુ. હમીરપુરા તા. સાંતલપુર મુકામે ચૌધરી સમાજના આગેવાન સ્વ. જીવરાજભાઈ જેવતભાઈ ચૌધરી ના બેસણામાં હાજરી આપી. અને દુઃખની ઘડી માં પરિવાજનોને સાંત્વના આપી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0