તા.17/09/2020 ના રોજ રેડકોર્ષ ભવન, રાધનપુર ખાતે "મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના" અંતર્ગત યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.17/09/2020 ના રોજ રેડકોર્ષ ભવન, રાધનપુર ખાતે "મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના" અંતર્ગત યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.17/09/2020 ના રોજ રેડકોર્ષ ભવન, રાધનપુર ખાતે "મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના" અંતર્ગત યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0