આજે પહેલા રઘુ પછી બીજુ બધુ.આજે ખુબ નિર્ણાયક દિવસ છે તો તમે અને તમારા પરિવારના દરેક 18 વર્ષથી ઉપરના સભ્યને અચૂક મતદાન કરાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજે પહેલા રઘુ પછી બીજુ બધુ.આજે ખુબ નિર્ણાયક દિવસ છે તો તમે અને તમારા પરિવારના દરેક 18 વર્ષથી ઉપરના સભ્યને અચૂક મતદાન કરાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજે પહેલા રઘુ પછી બીજુ બધુ.આજે ખુબ નિર્ણાયક દિવસ છે તો તમે અને તમારા પરિવારના દરેક 18 વર્ષથી ઉપરના સભ્યને અચૂક મતદાન કરાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0