તા.19/01/2020 ને રવિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ. આપના પ્રશ્નોને અને મુદ્દાઓને લઇ જરૂર આવજો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.19/01/2020 ને રવિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ. આપના પ્રશ્નોને અને મુદ્દાઓને લઇ જરૂર આવજો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.19/01/2020 ને રવિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ. આપના પ્રશ્નોને અને મુદ્દાઓને લઇ જરૂર આવજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0