1962ની ચૂંટણીનો રસપ્રદ કિસ્સો આપ સહુના માટે. વાંચો અને વંચાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

1962ની ચૂંટણીનો રસપ્રદ કિસ્સો આપ સહુના માટે. વાંચો અને વંચાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

1962ની ચૂંટણીનો રસપ્રદ કિસ્સો આપ સહુના માટે. વાંચો અને વંચાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0