ચુંટણી વખતે કહ્યું હતું 2 લાખ યુવાઓને રોજગાર મળશે... તો શું મળ્યો રોજગાર?

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ચુંટણી વખતે કહ્યું હતું 2 લાખ યુવાઓને રોજગાર મળશે... તો શું મળ્યો રોજગાર?

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ચુંટણી વખતે કહ્યું હતું 2 લાખ યુવાઓને રોજગાર મળશે... તો શું મળ્યો રોજગાર? #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0