ચંદ્રયાન-2ના સફળ પરીક્ષણ બદલ દિવસ રાત મહેનત કરનારા અને દેશની સતત ઉન્નતિ માટે કામ કરનારા તમામ વૈજ્ઞાનિકોને તથા અવકાશીય સંશોધન માટે કાર્યરત રહેનાર ISRO ને ખુબ ખુબ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ.

Chandrayaan2, ProudMoments, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Chandrayaan2, ProudMoments, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ચંદ્રયાન-2ના સફળ પરીક્ષણ બદલ દિવસ રાત મહેનત કરનારા અને દેશની સતત ઉન્નતિ માટે કામ કરનારા તમામ વૈજ્ઞાનિકોને તથા અવકાશીય સંશોધન માટે કાર્યરત રહેનાર ISRO ને ખુબ ખુબ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ.

#Chandrayaan2 #ProudMoments #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચંદ્રયાન-2ના સફળ પરીક્ષણ બદલ દિવસ રાત મહેનત કરનારા અને દેશની સતત ઉન્નતિ માટે કામ કરનારા તમામ વૈજ્ઞાનિકોને તથા અવકાશીય સંશોધન માટે કાર્યરત રહેનાર ISRO ને ખુબ ખુબ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ. #Chandrayaan2 #ProudMoments #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0