અંતિમ 2 દિવસ ચૂંટણી માટેની દરેક શક્ય તૈયારી કરવા માટે. બરાબર નક્કી કરીલો અને સોમવારે સવારે આવીને તરત જ આપો કોંગ્રેસને વોટ અને રાઘુભાઈને વિજયી બનાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અંતિમ 2 દિવસ ચૂંટણી માટેની દરેક શક્ય તૈયારી કરવા માટે. બરાબર નક્કી કરીલો અને સોમવારે સવારે આવીને તરત જ આપો કોંગ્રેસને વોટ અને રાઘુભાઈને વિજયી બનાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અંતિમ 2 દિવસ ચૂંટણી માટેની દરેક શક્ય તૈયારી કરવા માટે. બરાબર નક્કી કરીલો અને સોમવારે સવારે આવીને તરત જ આપો કોંગ્રેસને વોટ અને રાઘુભાઈને વિજયી બનાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0