તારીખ 21-11-2018ના રોજ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ખાતે ખેડૂતો અને પશુપાલકના પ્રશ્નો અંગેની મીડિયા સાથે ચર્ચા કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઇ ચાવડા અને રઘુભાઇ દેસાઈ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તારીખ 21-11-2018ના રોજ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ખાતે ખેડૂતો અને પશુપાલકના પ્રશ્નો અંગેની મીડિયા સાથે ચર્ચા કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઇ ચાવડા અને રઘુભાઇ દેસાઈ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તારીખ 21-11-2018ના રોજ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ખાતે ખેડૂતો અને પશુપાલકના પ્રશ્નો અંગેની મીડિયા સાથે ચર્ચા કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઇ ચાવડા અને રઘુભાઇ દેસાઈ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0