આવતીકાલે આવી રહ્યા છીએ આપ સહુને મળવા હેતુ તો ખાસ ઉપસ્થિત રહેજો અને આવનાર 21 ઓક્ટોબરે વોટ કરી કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા તત્પર રહેશો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આવતીકાલે આવી રહ્યા છીએ આપ સહુને મળવા હેતુ તો ખાસ ઉપસ્થિત રહેજો અને આવનાર 21 ઓક્ટોબરે વોટ કરી કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા તત્પર રહેશો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આવતીકાલે આવી રહ્યા છીએ આપ સહુને મળવા હેતુ તો ખાસ ઉપસ્થિત રહેજો અને આવનાર 21 ઓક્ટોબરે વોટ કરી કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા તત્પર રહેશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0