એક એક વોટ આખી નવી સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી છે. ત્યારે અચૂક 21 ઓક્ટોબરે વોટ કરો અને રઘુભાઈ ને વિજય બનાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એક એક વોટ આખી નવી સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી છે. ત્યારે અચૂક 21 ઓક્ટોબરે વોટ કરો અને રઘુભાઈ ને વિજય બનાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક એક વોટ આખી નવી સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી છે. ત્યારે અચૂક 21 ઓક્ટોબરે વોટ કરો અને રઘુભાઈ ને વિજય બનાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0