તો આ તમામ સુવિધા મેળવવા માટે 21 ઓક્ટોબરે આવીને અચૂક વોટ કરો અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તો આ તમામ સુવિધા મેળવવા માટે 21 ઓક્ટોબરે આવીને અચૂક વોટ કરો અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તો આ તમામ સુવિધા મેળવવા માટે 21 ઓક્ટોબરે આવીને અચૂક વોટ કરો અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0