આ તમામ વાતોનું નવ સર્જન થશે બસ જરૂર છે તમારા સહકારની અને વિશ્વાસની આ 21 ઓક્ટોબરે. તો આવો અને વોટ કરો. કોંગ્રેસને જંગી મત આપી વિજયી બનાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ તમામ વાતોનું નવ સર્જન થશે બસ જરૂર છે તમારા સહકારની અને વિશ્વાસની આ 21 ઓક્ટોબરે. તો આવો અને વોટ કરો. કોંગ્રેસને જંગી મત આપી વિજયી બનાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ તમામ વાતોનું નવ સર્જન થશે બસ જરૂર છે તમારા સહકારની અને વિશ્વાસની આ 21 ઓક્ટોબરે. તો આવો અને વોટ કરો. કોંગ્રેસને જંગી મત આપી વિજયી બનાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0