22 વર્ષોના હિસાબનો ગુજરાત જવાબ માંગે છે.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

22 વર્ષોના હિસાબનો ગુજરાત જવાબ માંગે છે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

22 વર્ષોના હિસાબનો ગુજરાત જવાબ માંગે છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0