શું ખેડૂતોને 22 વર્ષથી નર્મદાનું પાણી મલ્યું?

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat, GujaratElections

શું ખેડૂતોને 22 વર્ષથી નર્મદાનું પાણી મલ્યું?

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections

શું ખેડૂતોને 22 વર્ષથી નર્મદાનું પાણી મલ્યું? #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections

Let's Connect

sm2p0