તા.25/08/2020 ના રોજ રાધનપુર નગરપાલિકાની પ્રમુખ અને ઉપ-પ્રમુખ ની ચુટણીમાં ફરી એકવાર કોંગ્રેસ પક્ષનો ભવ્ય વિજય થયો. જેમા પ્રમુખ તરીકે મહેશભાઈ ઠક્કર(અ.દા) અને ઉપ પ્રમુખ તરીકે કાનજીભાઈ પરમારનો ભવ્ય વિજય થયો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.25/08/2020 ના રોજ રાધનપુર નગરપાલિકાની પ્રમુખ અને ઉપ-પ્રમુખ ની ચુટણીમાં ફરી એકવાર કોંગ્રેસ પક્ષનો ભવ્ય વિજય થયો. જેમા પ્રમુખ તરીકે મહેશભાઈ ઠક્કર(અ.દા) અને ઉપ પ્રમુખ તરીકે કાનજીભાઈ પરમારનો ભવ્ય વિજય થયો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.25/08/2020 ના રોજ રાધનપુર નગરપાલિકાની પ્રમુખ અને ઉપ-પ્રમુખ ની ચુટણીમાં ફરી એકવાર કોંગ્રેસ પક્ષનો ભવ્ય વિજય થયો. જેમા પ્રમુખ તરીકે મહેશભાઈ ઠક્કર(અ.દા) અને ઉપ પ્રમુખ તરીકે કાનજીભાઈ પરમારનો ભવ્ય વિજય થયો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0