તારીખ 27-09-2018 ના રોજ પાટણ જિલ્લામાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની તાલીમ શિબિરનું આયોજન 'કુણઘેર' ખાતે કરેલ, જેમાં પ્રદેશ પ્રમુખ અમિતભાઇ ચાવડા નિરીક્ષક જીતેન્દ્ર બધેલ અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ બાબુજી ઠાકોર સાથે ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તારીખ 27-09-2018 ના રોજ પાટણ જિલ્લામાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની તાલીમ શિબિરનું આયોજન 'કુણઘેર' ખાતે કરેલ, જેમાં પ્રદેશ પ્રમુખ અમિતભાઇ ચાવડા નિરીક્ષક જીતેન્દ્ર બધેલ અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ બાબુજી ઠાકોર સાથે ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તારીખ 27-09-2018 ના રોજ પાટણ જિલ્લામાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની તાલીમ શિબિરનું આયોજન 'કુણઘેર' ખાતે કરેલ, જેમાં પ્રદેશ પ્રમુખ અમિતભાઇ ચાવડા નિરીક્ષક જીતેન્દ્ર બધેલ અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ બાબુજી ઠાકોર સાથે ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0