તા.28/08/2020 ના રોજ રાધનપુર ખાતે વડપાસર તળાવના વધામણાં કરવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે મહેશભાઈ અદા, (પ્રમુખ, નગરપાલિકા રાધનપુર) કાનજીભાઈ પરમાર(ઉપ પ્રમુખ, નગરપાલિકા) તેમજ સદસ્યો, શહેરી જનો ઉપસ્થિત રહ્યા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.28/08/2020 ના રોજ રાધનપુર ખાતે વડપાસર તળાવના વધામણાં કરવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે મહેશભાઈ અદા, (પ્રમુખ, નગરપાલિકા રાધનપુર) કાનજીભાઈ પરમાર(ઉપ પ્રમુખ, નગરપાલિકા) તેમજ સદસ્યો, શહેરી જનો ઉપસ્થિત રહ્યા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.28/08/2020 ના રોજ રાધનપુર ખાતે વડપાસર તળાવના વધામણાં કરવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે મહેશભાઈ અદા, (પ્રમુખ, નગરપાલિકા રાધનપુર) કાનજીભાઈ પરમાર(ઉપ પ્રમુખ, નગરપાલિકા) તેમજ સદસ્યો, શહેરી જનો ઉપસ્થિત રહ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0