તા.31/03/2019 ના રોજ પાટણ જિલ્લાના સમી મુકામે વઢીયાર રબારી સમાજ આયોજિત તેજસ્વી તારલાઓના સન્માન સમારોહમાં સમી, શંખેશ્વર તથા રાધનપુર તાલુકા પરાગણાના નવિન શૈક્ષણિક સંકુલ માટે શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ દ્વારા ભુમિદાન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પરમ પુજય મહંત શ્રી 1008 કનીરામદાસજી બાપુ અને માલજીદાદા (ઝીલીયા) ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.31/03/2019 ના રોજ પાટણ જિલ્લાના સમી મુકામે વઢીયાર રબારી સમાજ આયોજિત તેજસ્વી તારલાઓના સન્માન સમારોહમાં સમી, શંખેશ્વર તથા રાધનપુર તાલુકા પરાગણાના નવિન શૈક્ષણિક સંકુલ માટે શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ દ્વારા ભુમિદાન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પરમ પુજય મહંત શ્રી 1008 કનીરામદાસજી બાપુ અને માલજીદાદા (ઝીલીયા) ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.31/03/2019 ના રોજ પાટણ જિલ્લાના સમી મુકામે વઢીયાર રબારી સમાજ આયોજિત તેજસ્વી તારલાઓના સન્માન સમારોહમાં સમી, શંખેશ્વર તથા રાધનપુર તાલુકા પરાગણાના નવિન શૈક્ષણિક સંકુલ માટે શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ દ્વારા ભુમિદાન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પરમ પુજય મહંત શ્રી 1008 કનીરામદાસજી બાપુ અને માલજીદાદા (ઝીલીયા) ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0