દેશની સામુદ્રિક સુરક્ષાને 365 દિવસ અવેદ્ય રાખનાર નૌસેનાના જવાનોને ભારતીય નૌસેના દિવસ પર સો સો સલામ અને સુરક્ષા દરમ્યાન વીરગતિને પ્રાપ્ત થયેલા જવાનોને શત શત વંદન.

NavyDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  NavyDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશની સામુદ્રિક સુરક્ષાને 365 દિવસ અવેદ્ય રાખનાર નૌસેનાના જવાનોને ભારતીય નૌસેના દિવસ પર સો સો સલામ અને સુરક્ષા દરમ્યાન વીરગતિને પ્રાપ્ત થયેલા જવાનોને શત શત વંદન.

#NavyDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશની સામુદ્રિક સુરક્ષાને 365 દિવસ અવેદ્ય રાખનાર નૌસેનાના જવાનોને ભારતીય નૌસેના દિવસ પર સો સો સલામ અને સુરક્ષા દરમ્યાન વીરગતિને પ્રાપ્ત થયેલા જવાનોને શત શત વંદન. #NavyDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0